Vilka gränsvärden gäller för buller, damm, vibrationer, elektromagnetisk strålning eller kemiska risker? Det är mycket att hålla reda på, låt oss hjälpa dig skapa en säker arbetsplats och se till att företaget gör de mätningar som lagen föreskriver.

Våra specialister bistår och hjälper er med bedömningar och mätningar. Vi kartlägger vad som behöver mätas, hur och när det skall mätas. Vi hjälper till med mätningar av hygieniska gränsvärden för bl.a. damm, emissioner, VOC, kemiska riskkällor, buller, vibrationer, elektromagnetiska fält, mögel, avloppsvatten från fordonstvättar, kvarts, syntetiska oorganiska fibrer m.m. Vi hjälper er att kontrollera exponeringsnivån mot gällande gränsvärden samt bistår med konsultation kring skyddsåtgärder.

Lagstiftning/AFS

  • AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
  • AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
  • AFS 2005:16 Buller
  • AFS 2005:15 Vibrationer
  • AFS 2016:3 Elektromagnetiska fält
  • AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer
  • AFS 2015:2 Kvarts – Stendamm i arbetsmiljön
Vi utför mätningar av gränsvärden på din arbetsplats

Gör en intresseanmälan