Utbildningen motsvarar krav enligt AFS 2014:43. Föreläsningar varvas med gruppövningar där deltagarna får göra en riskbedömning av kemikalier som används i verksamheten.

Ur innehållet

  • Vad säger AFS?
  • Kemiska arbetsmiljörisker
  • Hygieniska gränsvärden
  • Gravida och ammande arbetstagare
  • Medicinska kontroller i arbetslivet
  • Olika typer av härdplaster
  • Specifika krav för H317/H334
  • Riskbedömning av kemikalier
  • Åtgärdstrappan
  • Personlig skyddsutrustning
Utbildning i astma- och allergiframkallande ämnen

Gör en intresseanmälan